🔥 DOPRODEJ! Veškeré nikotinové sáčky s obsahem nikotinu větším než 12mg/sáček se smějí prodávat pouze do 30.6.2024! Je čas si udělat zásobu! 😉

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O ZAHŘÍVANÝM TABÁKU?

Díky zahřívanému tabáku se zcela mění cigaretový průmysl. Zahřívaný tabák jako zdravější a plnohodnotná náhrada klasických cigaret dává šanci kuřákům nepřijít o oblíbené kouření a současně chránit své zdraví. Co byste o tomto produktu měli vědět?

O škodlivosti kouření ví dnes každý kuřák. Přesto však kuřáci mezi námi jsou a budou. Ať již berete cigaretu jako součást životního stylu, rebelství, nebo vám prostě vyhovuje z jiných důvodů. Podle výsledků národního výzkumu SZÚ z roku 2020 kouří 21,1 % mužů a 15,2 % žen. Celkově je v České republice 24,9 % denních či příležitostných kuřáků nad 15 let.

Stále sice převažují klasické cigarety v množství 10 až 14 denně na kuřáka, avšak pořád více lidí přechází na cigarety elektronické a zahřívaný tabák. Ten již v době realizace tohoto výzkumu užívalo 3,2 % dotázaných, z toho 2,2 % denně. Nejvíce z kategorie 15 až 24 let. Procento uživatelů ohřívaného tabáku však dál radiálně roste. Díky osvětě o jeho zdravotní nezávadnosti si nachází stále více příznivců ve všech věkových kategoriích, dokonce i v těch starších. Je považován za plnohodnotnou náhradu klasických cigaret, nebo za přestupnou fázi na cestě k nekuřáckému životnímu stylu.

Proč preferovat zahřívaný tabák?

Výrobky se zahřívaným tabákem skutečně vytváří méně toxických látek negativně ovlivňujících lidské zdraví. Platí to jak pro samotného kuřáka, tak pro jeho okolí, tedy pro tzv. pasivní neboli nedobrovolné kuřáky. Podstata spočívá v principu cigarety. U té běžné se tabák a cigaretový papírek podpálí, vše hoří, a u hoření vznikají toxické látky. Ohřívaný tabák (někdy nazývaný i nahřívaný) se nepodpaluje, takže kuřák užívá nikotin, ale bez toxických látek vznikajících při hoření, které jsou prokazatelně karcinogenní, a i jinak negativně ovlivňují lidské zdraví a výrazně zkracují nejen dobu dožití ve zdraví, ale i dobu dožití obecně.

Jak fungují výrobky s nahřívaným tabákem?

Nahřívaný tabák se zahřeje na potřebnou teplotu, při které se uvolňují žádané látky, za pomoci elektrického žhavení. Nedojde však k hoření. Při teplotě nahřívání se z tabáku uvolní jak aromatické látky, tak nikotin, a kuřák dosáhne stejného požitku, jako při kouření cigarety. Vše bez inhalace zdraví škodlivých zplodin. Tyto skutečnosti jsou potvrzeny různými vědeckými laboratorními šetřeními. Samotní kuřáci pak potvrzují, že chuť nahřívaného tabáku i požitek z kouření je srovnatelný s klasickou cigaretou a po čase může být zcela identický. I dlouholetí kuřáci přestávají tuto formu kouření považovat za pouhý kompromis.

Kouření nahřívaného tabáku je navíc v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a rovněž je ohleduplné k nekuřákům. Škodliviny se nešíří ani do okolí, stejně tak je eliminován nežádoucí zápach. Chráníme tak i svoji rodinu či děti. Vždyť děti běžných kuřáků, kteří doma kouří, jsou rakovinou plic a jinými nemocemi, jež jsou zapříčiněny kouřením, ohroženy stejně jako samotní kuřáci.

Zahřívaný, či též zahřívací tabák, skutečně není jenom „slabým odvarem“ klasické cigarety. Nabízí autenticitu kouření, od působení nikotinu až po stimulaci chuťových buněk díky opravdovému dýmu. Můžete si nadále užívat svoji cigaretku a není nutné se kvůli zdraví vzdávat ani svých rituálů. Ať již jde o cigaretku ke kafíčku, o přestávce v zaměstnání, nebo třeba hned po ránu.

Nepleťte si zahřívaný tabák a elektronické cigarety

Pozor ale, určitě je dobré vědět, že zahřívaný tabák není pouhou náplní do elektronické cigarety. Mezi zahřívaným tabákem a elektronickou cigaretou je rozdíl. Zahřívaný tabák nabízí skutečně autentický zážitek z kouření. Tabák se zahřívá na teplotu vyšší než je tomu u náplní elektronických cigaret. Rozhodně tedy nejde o stejný produkt. Lidé si je však pletou, protože u obou se náplně zahřívají díky nabíjecím bateriím, v ani jednom případě však náplň nehoří.

U produktů zahřívaného tabáku jde vždy o autentický tabák s obsahem nikotinu, taktéž s chutí, jakou cítíme u standardních cigaret. Užíváme si i lehký tabákový kouř. Elektronické cigarety tabák v náplni nemají. Uvnitř se nahřívá aromatická náplň s různými příchutěmi a vdechuje se nahřátá pára. Je možné přidat i nikotin. Avšak ten nikdy není tabákový, ale separovaný.

Na druhou stranu nabízí elektronické cigarety obrovskou variabilitu chutí, příchutí i možnosti různého dávkování nikotinu. Díky tomu je lze využívat při odvykání kouření. Postupně lze totiž obsah nikotinu v elektronické cigaretě snižovat. Kdo si však chce užít zážitek z kouření tabáku, musí sáhnout po jiném produktu než po elektronické cigaretě – po zahřívaném tabáku.

Kouřit se dá zdravěji

Bezkouřové cigarety, jak se zařízením pro zahřívání tabáku rovněž říká, umožňují kuřákům rychle přejít na zdravější životní styl a nemuset se vzdávat požitku z cigarety. Zatímco v běžné cigaretě dochází ke spalování tabáku a papíru při teplotě 800 °C, u zahřívaného tabáku je teplota výrazně nižší a nezpůsobuje vznik karcinogenních látek, ale ani nadměrného a škodlivého kouře. Eliminuje se tak produkce pro lidské zdraví nebezpečných látek. Zahřívaný tabák přitom nabízí účinky nikotinu, kvůli kterým lidé tabák kouří.

Existují i další alternativní metody, jak přestat kouřit zdraví škodlivé klasické cigarety. Což nemusí být snadné, zejména pokud máme fyzickou závislost na nikotinu. Jsou to již zmínění elektronické cigarety s přidáním separovaného nikotinu, nebo nikotinové sáčky jako další moderní způsob užívání nikotinu.

Na kouření vzniká dvojí závislost – psychická a fyzická. Někdy se uvádí, že na začátku jde o závislost sociální. O psychické závislosti pak mluvíme tehdy, když máme na cigaretě závislost jako na předmětu. Třeba nás uklidňuje ve stresu, když ji držíme v ruce. Druhou je závislost fyzická, kde jde o závislost na nikotinu. Ten se vdechuje plícemi, následně se vstřebá do krve a v mozku dojde k vysoké koncentraci dopaminu.

Rychlost vzniku závislosti na cigaretě je u každého kuřáka jiná. Pokud nám pak chybí přísun nikotinu, zažíváme abstinenční příznaky. I když ne každý jedinec je stejně citlivý na vznik nikotinové závislosti. Samotný nikotin není tak problematickým, jako kouření klasických cigaret, kdy vdechujeme karcinogenní spaliny hořící cigarety. Přejít proto na zahřívaný tabák je výrazné plus pro naše zdraví. Ne každému se totiž povede se od cigaret radikálně odříznout. Zahřívaný tabák je řešením.

Používáme ověření věku Adulto